Paytrail maksuehdothttps://www.paytrail.com/kuluttaja/maksupalveluehdot 

MaksupalvelutarjoajaMaksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7Innova 2Lutakonaukio 740100 Jyväskylähttps://www.paytrail.com/kuluttaja/maksupalveluehdotRekisteriseloste ja toimitusehdot

REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Laatukatsastus Oy Vaasa ja Raahe

Osoite Meijerinkatu 2-4 65100 Vaasa ja Yrittäjäntie 5 92100 Raahe

2. Rekisteriasiat

Suomen Laatukatsastus Oy vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja pyyntöihin.

3. Rekisterin nimi

Suomen Laatukatsastus Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, Suomen Laatukatsastus Oy:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Suomen Laatukatsastus Oy:n viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

• Nimi

• Osoite

• Sähköpostiosoite

• Matkapuhelinnumero

• Yritys ja asema

• Yrityksen osoitetiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan Suomen Laatukatsastus Oy:n asiakastietojärjestelmästä ja tietoja pidetään yllä manuaalisella päivityksellä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, elleivät asiasta vastaavat viranomaiset näin edellytä.

8. Tietojen poistaminen

Henkilötiedot poistetaan asiakkaan pyynnöstä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Suomen Laatukatsastus Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

Integritetspolicy

1. Registeradministratör

Suomen Laatukatsastus Oy Vasa och Brahestad

Adress Meijerigatan 2-4 65100 Vasa ja Yrittäjäntie 5 92100 Brahestad

2. Registerärenden

Suomen Laatukatsastus Oy svarar på frågor och förfrågningar angående registret.

3. Registrets namn

Suomen Laatukatsastus Oy:s kundregister

4. Syftet med kundregistret

Syftet med kundregistret är att upprätthålla och hantera kundförhållandet, rikta reklam och / eller direkt marknadsföring av Suomen Laatukatsastus Oy och/eller dess samarbetspartners på basen av kunduppgifter via Suomen Laatukatsastus Oys media och tjänster utan att överlåta personuppgifter till tredje part.

5. Registrets innehåll

Registret innehåller följande information om kunden:

• Namn

• Adress

• Email adress

• Mobil nr.

• Företag och tjänst

• Företagets adressuppgifter

• Bilens registernummer

6. Registrets regelbundna informationskälla

Registret sammanställs från Suomen Laatukatsastus Oys kundinformationssystem och informationen upprätthålls manuellt.

7. Regelrätt informationsöverlåtelse

Registrets administratör överlåter ej kunders personuppgifter till tredje part, om inte övervakande myndighet så förutsätter.

8. Förkastning av information

Personuppgifterna förkastas om kunden så önskar.

9. Registrets skydds principer

Personuppgifterna sparas konfidentiellt. Suomen Laatukatsastus Oys datanätverk och hårdvara, där registret finns, är skyddat med behövliga tekniska åtgärder.

10. Förbudsrätt

Kunden har rätt att förbjuda överlåtelse av information om hen för direkt marnadsföring och annan marknadsföring.